Research

China

Reports and papers

China’s strategische relevantie voor de Rotterdamse haven

15 Dec 2023 - 09:00
Source: Euromax terminal © Eric Bakker, Port of Rotterdam.

Dit rapport geeft inzicht in recente, actuele en verwachte China-gerelateerde ontwikkelingen, en de mogelijke bedreiging voor de strategische positie van de Rotterdamse haven wat betreft goederenstromen. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Het rapport omvat vier hoofdstukken die de volgende onderwerpen behandelen: 

  1. Veranderingen in het beleid van de Chinese overheid en de strategie van Chinese bedrijven ten opzichte van Europese zeehavens, en specifiek het Rotterdamse havengebied.
  2. Veranderende houding Europese overheden ten opzichte van Chinese invloed in Europese zeehavens als gevolg van geopolitieke factoren. 
  3. Chinese belangen en eigendomsverhoudingen in de Rotterdamse haven, waaronder (een vooruitzicht op) de ontwikkeling van Chinese FDI en goederenstromen. 
  4. Sanctiescenario’s en veranderende goederenstromen.

Lees rapport.