Events

COVID-19

COVID-19 webinar met Minister Kaag & Corona gezant Feike Sijbesma
07 May 2020 15:15 - 16:15
Source: Families verlaten de hoofdstad, Antananarivo, van Madagascar tijdens de COVID-19 pandemie, World Bank Photo Collection / Flickr
Introduction

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met Cordaid. Bekijk de livestream via YouTube

COVID-19 als mondiale gezondheidsuitdaging: het Nederlandse perspectief

De Covid-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe afhankelijk Nederland is van de vraag of andere landen in staat zijn om infectieziekten zoals Covid-19 te bestrijden. Landen met een zwak gezondheidssysteem worden extra hard getroffen, niet enkel door Covid-19 maar ook door de neveneffecten van nationale maatregelen. Dit vraagt om internationale solidariteit, ook uit welbegrepen eigenbelang, zeker als de grenzen weer opengaan en het virus in golven terug kan komen.

Sprekers: Sigrid Kaag Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Corona gezant Feike Sijbesma

In dit webinar gaat Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in op de huidige en toekomstige Nederlandse inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en handel.

  • Hoe past Nederland haar programma’s en financieringsstromen aan om in samenwerking met andere internationale donoren de pijn in zwaar getroffen landen te verzachten?
  • En welke rol kunnen maatschappelijke organisaties spelen om gezondheidssystemen te versterken en nieuwe uitbraken in de toekomst sneller in te dammen?
  • En hoe verloopt de coördinatie om een vaccin gezamenlijk te ontwikkelen, te financieren en ervoor te zorgen dat het ook toegankelijk wordt voor armere landen?

Deze laatste vraag over het op korte termijn verkrijgen van een mondiaal toegankelijk vaccin zal ook gesteld worden aan Corona gezant Feike Sijbesma, die namens Nederland met producenten afspraken maakt over het verkrijgen van testen en medische hulpmiddelen. Bekijk zijn optreden bij Buitenhof op 12 april. 

  • Wat is zijn indruk van de situatie in andere landen en welke lessen moet Nederland trekken?
  • Is een meer gecoördineerde aanpak haalbaar en op welke manier en schaal (Europees, mondiaal)?

Frank Cobelens (Professor of Global Health, Amsterdam University Medical Centers) zal afsluiten met een column.

Het webinar wordt gemodereerd door Monika Sie Dhian Ho, algemeen directeur Instituut Clingendael.

Dit webinar bouwt voort op eerdere (online) bijeenkomsten van het Clingendael Global Health Initiative, dat zich richt op debat over internationale gezondheidszorg met in Nederland gevestigde experts uit de overheid, het bedrijfsleven, NGOs en de wetenschap.

Volg de livestream

Dit webinar zal live worden gestreamed op Clingendaels YouTube kanaal.