News

Nieuw elan en meer geld, maar welke buitenlandkeuzes?
16 Dec 2021 - 13:31
Source: Marjolein Vinkoog

Directeur Monika Sie schreef haar reactie over het nieuwe regeerakkoord in de NRC

Het kabinet wil een „voortrekkersrol in de EU en multilaterale organisaties, via het versterken van de trans-Atlantische band en nieuwe partnerschappen”. De strenge toon en rode lijnen uit de Europapassage van het vorige regeerakkoord maken plaats voor een openheid voor Europese verdragswijziging, en actuele accenten zoals op „slimme Europese industriepolitiek”. Ook kopgroepen van gelijkgezinde landen worden niet geschuwd als het met 27 lidstaten niet lukt om tot overeenstemming te komen, bijvoorbeeld over een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid.

In het veiligheidsbeleid verrast het kabinet met institutionele vernieuwingen, zoals met onderzoek van „opties voor een Europese veiligheidsraad” en de oprichting van een nationale veiligheidsraad. Met dat laatste erkent de coalitie de toenemende verwevenheid van nationale en internationale veiligheid. Overigens is van zo’n geïntegreerde aanpak van veiligheid nog weinig terug te zien in het aparte hoofdstuk over „Veiligheid en sterke samenleving”, dat nog grotendeels nationaal is ingevuld.

De opstelling van landen als China en Rusland, de sterkere focus van de VS op Azië, en de instabiliteit rond Europa brengen de coalitie inzake defensie tot voortzetting van het klassieke tweesporenbeleid (NAVO en EU) met een zekere Europeanisering, en een forse verhoging van het defensiebudget: structureel 3 miljard erbij. Welke keuzes de coalitie gaat maken in de besteding van dat budget, is net als de koers inzake grote vraagstukken zoals de toekomstige relatie met Rusland en China onderbelicht. Een nationaal kompas wordt dus de grote opdracht voor het nieuwe kabinet.

Volg @Monika_Sie op Twitter.