Research

Security and Justice

Reports and papers

Russische oorlog in Oekraïne en de nationale veiligheid 

05 Apr 2023 - 13:50
Bron: ©Reuters
Verdiepende analyse bij Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid

Gezien de grootschalige impact van de oorlog in Oekraïne heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) gevraagd om in kaart te brengen wat de gevolgen van de oorlog zijn voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Deze verdiepende analyse kan worden gezien als een addendum op de in september 2022 verschenen Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa). In de RbRa zijn verschillende dreigingen opgenomen gerelateerd aan mogelijke Russische agressie, die tot uiting kunnen komen in zowelmilitaire operaties als hybride dreigingen gericht op het Koninkrijk der Nederlanden en zijn bondgenoten.
De onderliggende analyses rond deze dreigingen zijn echter uitgevoerd voor de Russische invasie van Oekraïne. Deze gebeurtenis heeft het Europese veiligheidslandschap drastisch veranderd. Hoewel de uitkomsten van de RbRa nog steeds relevant zijn, heeft de significanteverandering van het Europese veiligheidslandschap door de oorlog in Oekraïne genoopt tot een aanvullende analyse. Gezamenlijk geven de RbRa en deze analyse inzicht in de manieren waarop er dreiging uitgaat van verschillende vormen van Russische agressie.

Lees publicatie.

 

 

Over het Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is een kennisnetwerk dat  in 2010 is opgericht. Sindsdien heeft het ANV de periodiek een nationale  risicoanalyse opgesteld en andere verdiepende analysestudies op het gebied van  nationale veiligheid verricht. Dit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en  Justitie namens de toenmalige Stuurgroep Nationale Veiligheid (SNV). In 2016  heeft het ANV het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) opgesteld, in 2019 de  Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid (GRA) en in 2022 De Rijksbrede  Risicoanalyse (RbRa).

Het ANV bestaat uit een vaste kern van zeven organisaties met daaromheen een  netwerk (de ‘ring’) van organisaties zoals kennisinstellingen, overheidsdiensten,  veiligheidsregio’s, (vitale) bedrijven en onderzoeksbureaus die afhankelijk van de  kennisvraag worden ingeschakeld bij het uitvoeren van analyses en verdiepende  studies. De vaste kern wordt gevormd door:

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk  onderzoek TNO
  • De Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen  ‘Clingendael’
  • SEO Economisch Onderzoek
  • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
  • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)