Research

Security and Defence

Reports and papers

Het grenzeloze werkveld van de politie

22 Dec 2016 - 11:49
Bron: © Flickr.com / Dominic Alves

Interne en externe veiligheid zijn sterk meer met elkaar verweven en dat heeft invloed op het werkveld van de Nederlandse politie. In het rapport ‘Het grenzeloze werkveld van de Nederlandse politie’ zijn de meest prominente ontwikkelingen in vijf werelddelen op het gebied van criminaliteit, terrorisme en openbare orde in kaart gebracht, waarna per werelddeel is onderzocht in hoeverre deze ontwikkelingen impact hebben op het takenpakket van de politie in Nederland.

Ten slotte is geïnventariseerd welke typen actoren in de betreffende regio een belangrijke rol hebben in de aanpak. Met deze ‘van-buiten-naar-binnen’-aanpak beoogt Clingendael bij te dragen aan een optimale inzet van de instrumenten die de Nederlandse politie tot haar beschikking heeft voor internationale politiesamenwerking. Het rapport identificeert niet alleen welke mondiale en regionale veiligheidsontwikkelingen voor Nederland relevant zijn, maar verdiept ook het bestaande inzicht in de aard van de nexus interne/externe veiligheid.