Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Een wereld zonder orde? Clingendael Monitor 2015

09 Feb 2015 - 09:56
Source: Place de la République / Groume / Flickr / CC

Den Haag, maandag 9 februari 2015 - Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ heeft vandaag de Clingendael Monitor 2015 gepubliceerd. In deze editie wordt gesteld dat de internationale orde steeds sterker gedomineerd wordt door de relaties tussen de grote mogendheden, waartussen zowel sprake is van samenwerking als van rivaliteit. 

Gewapende conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten en Noord-Afrika leiden tot toenemende instabiliteit in regio’s die aan de Europese Unie grenzen. Bovendien leiden deze conflicten tot spanningen tussen de grote mogendheden.

Tegelijkertijd gaan sombere bespiegelingen over ‘de terugkeer van de geopolitiek’ of ´een nieuwe koude oorlog’ voorbij aan het feit dat de grote mogendheden zich sterk blijven richten op brede multilaterale samenwerkingsverbanden. Dat geldt ook voor opkomende machten als China en India, die echter wel streven naar aangepaste machtsverhoudingen binnen de bestaande multilaterale organisaties. Samenwerking en spanningen tussen invloedrijke staten gaan steeds vaker samen. De internationale orde is in toenemende mate zowel multilateraal als multipolair van aard.

Dit overzichtsrapport vormt samen met twee verdiepingsstudies de Clingendael Monitor 2015. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd als onderdeel van de Strategische Monitor van de Nederlandse overheid. De eerste verdiepingsstudie is Afschrikking als veiligheidsconcept tegen niet-traditionele dreigingen en de tweede studie is Geopolitiek en economische kwetsbaarheid

Het complete rapport is gepubliceerd als webpublicatie (met printmogelijkheid) en vereist een actuele browser (Chrome, Firefox of IE vanaf versie 9). Oude browser? De PDF staat hier.