Research

Trade and Globalisation

Reports and papers

Afschrikking tegen niet-traditionele dreigingen

30 Jun 2015 - 15:05
Source: Foto: Anton Holoborodko/Wikimedia Commons.

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ heeft vandaag een nieuwe deelstudie van de Clingendael Monitor 2015 gepubliceerd. In deze deelstudie, “Afschrikking als veiligheidsconcept tegen niet-traditionele dreigingen”, staat de vraag centraal hoe afschrikking een relevant en effectief veiligheidsconcept en –instrument kan zijn ter bescherming van de nationale veiligheidsbelangen. Deze belangen worden, zoals reeds in het overzichtsrapport van de van de Clingendael Monitor werd aangegeven, in toenemende mate bedreigd door een diffuus palet aan traditionele en niet-traditionele dreigingen.

Het principe van afschrikking wordt al veel langer toegepast in ordehandhaving en als militaire strategie. De term stond tijdens de Koude Oorlog centraal in het denken over internationale veiligheid, als reactie op het bestaan van kernwapens. Sindsdien is het concept zowel academisch alsook beleidsmatig verder ontwikkeld. Maar hoe relevant is afschrikking als het bijvoorbeeld gaat om ambigue oorlogsvoering, denk aan  de invasie van de Krim door ‘groene mannetjes’ vorig jaar? Ook met de recente grootschalige cyberaanval op de Amerikaanse overheid, waarbij de gegevens van miljoenen (oud-)medewerkers en toegangscodes tot beveiligingssystemen werden buitgemaakt, rijst de vraag hoe relevant afschrikking is tegen dergelijke, niet-traditionele dreigingen.

In deze deelstudie van de Clingendael Monitor 2015 wordt specifiek gekeken naar een vijftal niet-traditionele dreigingen: terrorisme, georganiseerde criminaliteit, dreigingen via het cyber- en economische domein en ambigue oorlogsvoering.

Deze verdiepingsstudie maakt samen met een nog te verschijnen verdiepingsstudie over 'economische kwetsbaarheid' onderdeel uit van de Clingendael Monitor 2015. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd als onderdeel van de Strategische Monitor van de Nederlandse overheid.