Research

Security and Defence

Articles

Meerjarige Defensie Akkoorden

06 Mar 2017 - 15:37
Source: EU2016NL/flickr

Een model voor Europese defensiebegrotingen?

Dit artikel is in december 2016 verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift/Revue Militaire Belge. De volledige tekst is hieronder te downloaden.

Defensie is een kerntaak van de overheid en zou moeten kunnen rekenen op een redelijke termijn waarin beleid en budget verzekerd zijn. Dit budget moet in lijn zijn met de eisen die aan de krijgsmacht worden gesteld. Om optimaal te kunnen profiteren van internationale samenwerking is het voor Europese landen daarenboven van belang om internationaal een betrouwbare en voorspelbare partner te zijn.

Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael twee rapporten gepubliceerd over zogenaamde “meerjarige defensieakkoorden”. Net als bijna alle andere Europese landen kampt ook Nederland met dalende defensiebudgetten en een groeiende kloof tussen wat er van de krijgsmacht wordt gevraagd en de middelen die de politiek toekent. Zorgen over de staat van de krijgsmacht en de door een inconsistente politieke koers veroorzaakte onzekerheid leidden in mei 2016 tot het bediscussiëren in de Tweede Kamer van een ander begrotingsmodel.

De praktijk van meerjarige defensieakkoorden biedt mogelijkheden om meer stabiliteit en continuïteit voor het defensiebeleid te creëren en daarmee bij te dragen aan planningszekerheid, politieke betrokkenheid en een betere balans tussen ambities en middelen. In defensieakkoorden wordt een brede politieke consensus over het ambitieniveau van de krijgsmacht en de daarvoor benodigde middelen voor meerdere jaren vastgelegd. Binnen Europa zijn er verschillende varianten van defensieakkoorden waarbij het parlement in meer of mindere mate wordt betrokken.