Research

Migration

Alerts

Bescherming vluchtelingen in de Afghaanse regio

27 Jan 2022 - 12:48
Source: Evacués uit Afghanistan zitten in een militair vliegtuig tijdens de evacuatie uit Kaboel ©Reuters

Het debat op 27 januari en 31 mei 2022 in de Tweede Kamer over toekomstige hulp aan Afghanistan, en de hieraan voorafgaande rondetafelgesprekken met diverse experts agenderen de humanitaire en migratietijdbom die al tikt in Afghanistan. Het kabinet Rutte IV stelde in het regeerakkoord een voortrekkersrol in het vooruitzicht in internationale samenwerking, onder andere op het gebied van migratiepartnerschappen met landen buiten Europa. Nederland speelde een belangrijke rol de afgelopen jaren in de externe dimensie van het Europese migratiebeleid, bijvoorbeeld met de EU-Turkije deal en programma’s voor bescherming in de regio. Het is essentieel dat de regering komt met een concreet plan voor betere vluchtelingenbescherming in de Afghaanse regio.

Met deze policy alert draagt Clingendael graag bij aan dit debat. Stroken geschetste politieke ideaalbeelden van vluchtelingenbescherming in de regio wel met de realiteit? In welke landen denkt de internationale gemeenschap Afghaanse vluchtelingen te gaan opvangen, beseffen we hoeveel Afghaanse vluchtelingen er al in buurlanden verblijven? En welke lessen kunnen we leren van eerdere initiatieven tot bescherming in de regio?

Lees de alert.