Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Clingendael Barometer: Europa moet meer soeverein worden

03 Jun 2024 - 23:00
Source: © Photo: Sina Schuldt/dpa
Nederlanders zijn ontevreden over de EU, maar willen een sterk en onafhankelijk Europa

“We bevinden ons op een cruciaal punt in de geschiedenis. Als we niet de juiste keuzes maken, kan Europa sterven.” Zo luidde de waarschuwing van de Franse president Emmanuel Macron in april 2024, in zijn speech over de toekomst van de Europese Unie (EU). Zestig procent van de Nederlanders deelt dat urgentiegevoel. 

Aan de vooravond van nieuwe Europese verkiezingen, peilde de Clingendael Buitenland Barometer welke richting de Nederlanders op willen met de Europese samenwerking. Dit gebeurde in een representatief onderzoek onder 4351 kiesgerechtigde respondenten, tussen 8 en 15 mei 2024. Hoewel Nederlanders ontevreden zijn over de prestaties van de EU en het gevoel hebben dat de EU er niet voor hen is, wil driekwart van de Nederlanders in de EU en de euro blijven. Een meerderheid van bijna negentig procent vindt dat Europa meer soeverein moet worden. Volgens hen is Europa te afhankelijk geworden van Rusland voor gas, van de Verenigde Staten voor bescherming, en van China voor producten.

Voor velen staat er dus behoorlijk wat op het spel in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Wordt de EU speler of speelbal in de geopolitiek? Tegelijkertijd is er een behoorlijke afstand tot Brussel. Van de respondenten acht slechts 17% zich voldoende geïnformeerd over Europese politiek, 58% acht zich onvoldoende geïnformeerd (26% twijfelt). 65% van de respondenten geeft aan meer informatie te willen ontvangen over de Europese politiek.

Wat verwachten Nederlanders van een nieuw aantredend Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie?

Download Barometer.