Events

Europe in the World

Debat: Nederland & de wending naar Europese geopolitiek
Europe/Amsterdam 11 2021 11:00
Source: Shutterstock
Introduction

Speler of speelbal?

Geconfronteerd met nieuwe en oude machtspolitiek zoeken Europese leiders antwoorden in ‘soevereiniteit’, ‘strategische autonomie’ of ‘geopolitiek’. Tegelijkertijd leeft er in Nederland ook onbehagen over het pad dat Europa daarmee inslaat. Want past dit wel bij de Hollandse gehechtheid aan markt en recht? En eindigen we dan onder de plak van Parijs en Berlijn, mét economisch protectionisme en zonder de NAVO?

Kijk terug op YouTube


De vorige week gepubliceerde #StaatvandeUnie2021 stelt dat Nederland een #EU van sterke lidstaten wil. "Een EU die geopolitiek niet schuwt en de democratische rechtsstaat beschermt". In De Groene betoogden Monika Sie, Luuk van Middelaar en Frans-Paul van der Putten onlangs dat de geopolitieke benadering radicaler is dan in Brussel en Den Haag veelal wordt gedacht. "Geopolitiek gaat over macht, territoir en collectieve identiteit. Voor Nederland betekent de terugkeer van Europese geopolitiek een dramatische wending; het raakt aan ons culturele, intellectuele en staatkundige zelfbegrip."

Hoe verhoudt Nederland zich nu tot de andere Europese landen en waar staat Europa ten opzichte van de VS en China? Wat zijn de meest effectieve Nederlandse geopolitieke opties en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan voor Nederlandse coalitievorming in de EU?

Je bent van harte uitgenodigd online mee te debatteren met:

  • Malik Azmani (VVD fractievoorzitter Europees Parlement)
  • Marietje Schaake (international policy director Stanford University Cyber Policy Center / international policy fellow Stanford’s Institute for Human-Centered Artificial Intelligence)
  • Luuk van Middelaar (hoogleraar grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen)
  • Frans-Paul van der Putten (coördinator Clingendael China Centre)

Het debat zal worden voorgezeten door Monika Sie, algemeen directeur van Instituut Clingendael. René Cuperus, senior research associate Clingendael, zal ter afsluiting en reflectie een column voordragen.