Research

Europe in the World

Security and Defence

Europese verkiezingen 2024

14 Jun 2024 - 01:29
Introductie

Minder afhankelijk worden van techreuzen uit China of de VS, op eigen benen kunnen staan voor onze defensie en omgaan met klimaatverandering en grootschalige migratie; het zijn voorbeelden van wensen die zich lastig nationaal laten oplossen en vragen om een vorm van samenwerking in Europa. 

Juist daarom zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni belangrijk. Sommigen zien voordelen voor welvaart en stabiliteit bij verdere Europese integratie, anderen zien daarin risico’s of voelen grote afstand tot de Europese instituten en de besluitvorming in de EU. De mogelijkheid om daarover van gedachten te wisselen en kennis op te doen is belangrijk.

Clingendael heeft ruim veertig jaar ervaring met onderzoek naar en trainingen over Europese samenwerking. Hoe functioneert de EU? Wat zijn de belangrijkste thema’s op dit moment? Op deze pagina vind je relevante publicaties, media-optredens, opinies, publieksevents en cursussen van Clingendael die verdieping bieden.

De Europese verkiezingen van 2024 vinden plaats in turbulente geopolitieke tijden. De oorlog in Oekraïne, oplaaiende conflicten in het Midden-Oosten, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de omgang met grootschalige migratie en klimaatverandering, en een toenemende economische en technologische concurrentiestrijd: deze ingrijpende mondiale ontwikkelingen vragen om nieuw nationaal én Europees beleid. Hoe kijken de Nederlandse politieke partijen naar deze uitdagingen, in het licht van de Europese parlementsverkiezingen van 6-9 juni?

In de Clingendael Spectator-serie ‘Richting geven aan Europa’ beantwoorden de Europese lijsttrekkers van twaalf politieke partijen vijf prangende vragen.

In de media
Show more Show less
Interested in a tailor-made training course?