News

Ervaringen met Inzicht in Europa  
24 Mar 2020 - 16:19
Source: Thijs ter Haar / Flickr

“Iedereen zou deze cursus moeten volgen!”

         Bregje Wijsenbeek, beleidsmedewerker Alumni en Carrières bij Nuffic. 

Bregje volgde begin 2020 de cursus ‘Inzicht in Europa’. Deze wordt aangeboden door Instituut Clingendael. De cursus biedt deelnemers een weg door het doolhof Brussel, en laat hen ervaren hoe de Haagse en Brusselse beleidscycli met elkaar verweven zijn. De cursus maakt deel uit van het pakket Functie Gerelateerde Trainingen.

Waarom denk je dat Rijksambtenaren deze cursus moeten volgen?

“Europese besluitvorming heeft een grote invloed op ons leven. En al helemaal op ons werk in de publieke sector. Toch weten we van de EU vaak maar heel weinig af. En dat is best gek, als je kijkt hoe belangrijk het is. Het komt natuurlijk ergens vandaag: wat er dagelijks gebeurt in Brussel komt niet goed langs op school, en blijft vaak onderbelicht in de media. Inzicht in Europa helpt je een stuk méér mee te krijgen van wat er daadwerkelijk in Brussel gebeurt, en hoe dat raakt aan het werk dat je doet.”

Wat heeft de cursus jouw persoonlijk gebracht?

“Wat mij door de cursus heel duidelijk werd is dat het Brusselse circuit eigenlijk veel opener is dan het Haagse circuit. In Den Haag pitch je niet zomaar een idee. Belangenbehartiging, dat gaat via ons-kent-ons, of via bestaande overlegstructuren. Wat de cursus goed liet zien is dat je, als je maar goed weet wat je komt halen en brengen, je in Brussel soms veel makkelijker een voet tussen de deur kunt krijgen. De ruimte die er is om in Brussel ideeën te pitchen, voor iets ook echt wetgeving wordt, die is groot. Ik zie dit als een enorme kans, die ik anders misschien wel nooit had kunnen benutten.” 

Deelneemster Bregje Wijsenbeek
Deelneemster Inzicht in Europa - Bregje Wijsenbeek

Welke sterke punten van de training sprongen er voor jou tussenuit?

“Wat ik echt heel waardevol vond is dat er in de cursus telkens werd teruggegrepen op de beleidscyclus. Wie er ook voor de groep stond, of het nu over Raadswerkgroep of Triloog ging, of er persoonlijke ervaringen of fictieve casussen langskwamen; telkens weer kwam die cyclus terug. En dat is heel fijn, want zo vallen vanzelf de kwartjes. Oh ja, dit is waar we zitten in het proces. En dat is uiteindelijk ook wat je bijblijft op de werkvloer. Je weet zo dat je vanuit je eigen rol ook zomaar een radartje bent in die grote Europese motor.”

Is er een moment in de cursus dat je echt is bijgebleven?

“Ja, zeker. Wat mij echt goed is bijgebleven is de spiegel die je krijgt voorgehouden door het meespelen in de EU-onderhandelsimulatie. Eerst denk je, hoe kunnen we hier als lidstaten óóit met zijn allen uitkomen? Vervolgens ontdek je dat dit uiteindelijk toch wél mogelijk is. Zelf leerde ik hier dat mijn persoonlijke voorkeur om alles snel en efficiënt te doorlopen, in Brussel niet altijd de meest effectieve oplossing is. Het geven en nemen in Brussel wordt daarmee soms tekort gedaan, en dat was voor mij echt wel even een eyeopener.”

Zijn er nog afkortingen die je nooit meer zult vergeten?

“Haha, ik denk niet dat ik het woord BNC-fiche nog snel zal vergeten!”

De cursus Inzicht in Europa wordt tussen de 4 en 5 keer per jaar aangeboden door Instituut Clingendael. Daarnaast bestaat voor individuele departementen en afdelingen de mogelijkheid tot het organiseren van een in-house training. Interesse in de mogelijkheden die Clingendael te bieden heeft? Neem contact met ons op.