Research

Security and Defence

Alerts

Hoe moet de Nederlandse defensie er in de toekomst uitzien?

01 Dec 2020 - 07:00
Source: Ministerie van Defensie
Het perpetuum mobile van uitstel

Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft met de nationale verkiezingen van maart 2021 in zicht de Defensievisie 2035 gepubliceerd. Haar voorgangster Jeanine Hennis-Plasschaert deed iets vergelijkbaars in 2017 aan het eind van de rit van de regering Rutte-2. Beide producten zijn niet gelijk. De nogal ambtelijke term ‘lijnen van ontwikkeling in het meerjarenperspectief voor een duurzame gerede en snel inzetbare krijgsmacht’ is vervangen door het meer aansprekende woord ‘Defensievisie’, gekoppeld aan het jaar 2035 (hierna: DV35). Dat is niet de enige vooruitgang. De toekomstvisie munt uit in heldere taal en wordt overzichtelijk gepresenteerd met ondersteuning van mooie graphics. De DV35 geeft bovendien de resultaten van de doorrekening wat de krijgsmacht gaat kosten op een termijn van 15 jaar, gekoppeld aan een aantal financiële scenario’s. Het is ook een visie over “wie we moeten zijn, wat we moeten kunnen”, onderbouwd door drie eigenschappen – technologisch hoogwaardig, informatiegestuurd, betrouwbare partner en beschermer – en tien daarmee verbonden ‘inrichtingsprincipes’.

Het leest lekker maar na het omslaan van de laatste bladzijde is de kernvraag ‘wat betekent dit nu’? Hoe ziet die krijgsmacht van de toekomst er dan uit? Met welke partners in Europa gaat Nederland de defensiesamenwerking verdiepen en op welke gebieden? Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet wanneer de miljarden extra uitblijven waaraan de opstellers van de DV35 zich rijk rekenen? 

Download Alert